Privat læseundervisning til børn med ordblindhed, vanskeligheder i bogstavindlæring og langsom og upræcis læsning.

Free HTML5 Bootstrap Template by FreeHTML5.co

Mit navn er Lis Kühnel Jørgensen

Jeg har 40 års erfaring i undervisning af børn med læsevanskeligheder. Mit arbejdsfelt har været læsetestning, koordinering af timer til læseindsats og rådgivning af lærere og forældre i at støtte børn med læseproblemer. I forhold til den tidlige indsats for læsning, har jeg udviklet en metodik, der giver effektive afkodningsstrategier, i den forbindelse har jeg udarbejdet undervisningsmaterialer med påvist effekt. Desuden har jeg stor undervisningserfaring i at støtte elever med ordblindhed og læsevanskeligheder i at anvende kompenserende strategier i deres læsning.

Jeg tilbyder ordblindeundervisning, direkte og systematisk undervisning i effektive læsestrategier samt undervisning i brugen af AppWriter. Undervisningen er forskningsbaseret.

I børnhaveklasse

Et sikkert bogstavkendskab herunder kendskab til de til bogstaverne tilhørende lyde er kritiske faktorer for den tidlige læsetekniske færdighed. Allerede i børnehaveklassen kan der arbejdes med at bruge bogstaver i en funktionel sammenhæng ved læsning af små lydrette ord.

I første klasse

Ved at arbejde systematisk med læseteknik i forhold til ord, udvikles fundamentet for den videre læsning. Der skal her være en opmærksomhed på, at ord kan læses ved at anvende bogstavernes lyd samt en opmærksomhed på hyppige endelser i ord. Nogle børn har brug for en direkte undervisning i disse strategier.

Den videre læsning

Nogle børn er snublet i deres tilegnelse af læseteknik i forhold til ord, de anvender ikke bogstavernes lyd i deres læsning af ord, nogle gættelæser ord ud fra få bogstaver i ordet. Disse børn har brug for direkte og systemmatisk undervisning i effektive læsestrategtier i forhold til ord. Det er i den videre læsning vigtigt at kunne anvende bogstavernes lyd i læsning af ord, men også vigtigt at have automatiseret læsningen af hyppige bogstavfølger og hyppige endelser på ord. Desuden er det vigtigt at få automatiseret læsningen af de 120 hyppigste ord, da de fleste af disse ord dels ikke er lydrette, dels ikke har et selvstændigt betydningsindhold.

Pris

450 kr. for et modul af 45 minutters varighed.